Aminokyseliny - zástupci

přehled 20 nejznámějších AK

Aminokyseliny s nesubstituovaným postranním řetězcem

Animace: glycinVideo: aminokyslina glycin ve vodě Alanin

Alanin - 3D molekula var. A
Alanin - 3D molekula var. B
Alanin - 3D molekula var. C
Animace: tvorba bílkoviny


Aminokyseliny s hydroxylovou skupinou v postranním řetězci


Aminokyseliny obsahující síru v postranním řetězci


Kyselé aminokyseliny s karboxylovou skupinou v postranním řetězci


Aminy kyselých AK s karboxylovou skupinou v postranním řetězci


Bazické aminokyseliny


Aromatické aminokyseliny


Heterocyklické aminokyseliny

zdroj: http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/


Aminokyseliny jsou stavebními jednotkami bílkovin. Běžně se v bílkovinách vyskytuje dvacet tzv. protinogenních aminokyselin.

Každá aminová kyselina má ve své struktuře zabudovanou jednu COOH skupinu a jednu NH2 skupinu, kromě prolinu, v jehož molekule je přítomna NH skupina v dusíkatém heterocyklu.

Všechny aminové kyseliny jsou

F     bezbarvé krystalické látky,

F     dobře rozpustní ve vodě,

F     špatně rozpustné v ethanolu,

F     nerozpustné v etheru.

Kromě glycinu mají všechny aminokyseliny asymetrický uhlík a vykazují optickou aktivitu.

Tvoří dipólové ionty, kde aminoskupinu neutralizuje vodíkový atom z karboxylové kyseliny.

silně kyselém prostředí tvoří kationty, protože je potlačena disociace karboxylových kyselin.

silně alkalickém prostředí se chovají jako kyseliny (tvoří anionty).

Vzhledem k těmto vlastnostem se mohou chovat jako tlumivé roztoky (pufry).

Aminokyseliny vyskytující se v proteinech jsou většinou L-alfa-aminokyseliny, pouze v některých antibiotikách a v některých druzích stárnoucích buněk se vyskytují i v D-alfa-formě.

Značně dipólový moment se projevuje na jejich rozpustnosti, jsou dobře rozpustné v polárních rozpouštědlech a zcela nerozpustné v rozpouštědlech nepolárních.

V jejich struktuře mohou být některé vodíkové atomy nahrazeny novými charakteristickými skupinami, např. OH, SH, nebo další NH2 nebo COOH.

Aminokyseliny lze uměle připravovat reakcemi amoniaku s některou z halogenkyselin:

                        R—CH—COOH + NH3  ®  R—CH—COOH + HCl

                               ½                                      ½

                               Cl                                     NH2

Právě uměle syntezované aminokyseliny jsou užívány při přípravě krmných směsí, které jsou tak obohacovány o o některé esenciální kyseliny.

                                                               hodnoty isoelektrických bodů

                                                                                        jednotlivých druhů a.k.

F     Kyselé AK – monoamindikarboxylové kyselinypH 2,7 až 3,2

F     Neutrální AK –monoaminokarboxylové kyselinypH 4,8 až 6,3

F     Alkalické AK. –diaminokarboxylové kyselinypH 7,6 až 10,8