Cín

Základní informace

název Cín
latinsky Stannum
  >> další jazyky
značka Sn
protonové číslo 50
relativní atomová hmotnost 118,71
Paulingova elektronegativita 1,96
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s25p2
>> rozepsat
teplota tání 505,08 K, 231,93°C
teplota varu 2875 K, 2602°C
skupina IV.A
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách II, IV
  >> rok objevení, objevitel

zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=50

Minerály

název minerálu vzorec jiný typ vzorce
abhurit Sn3O(OH)2Cl2  
cínovec SnO2  

Cín a periodická tabulka

Výskyt cínu

v přírodě pouze ve sloučeninách - viz minerály, nejdůležitější cínovec

Výroba cínu

Modifikace cínu

Cínový mor

bílý Sn (beta modifikace) při teplotě nižší než 13,2oC přechází na alfa cín (šedý prášek) ---> cínové předměty se při nízkých teplotách mění v prach:)

Použití cínu

Sloučeniny cínu

Reakce

[cín][sulfidy][cínaté soli]
  Výroba cínu a některé jeho reakce
1. a) Cín se vyrábí redukcí oxidu cíničitého uhlíkem.
SnO2 + 2C --› Sb + 2CO
2. a) Cín se při reakci s koncentrovanou kyselinou dusičnou oxiduje na hydrát oxidu cíničitého.
3Sn + 4HNO3 + 3xH2O --› 3SnO2.xH2O + 4NO + 2H2O
b) Cín se při reakci se zředěnou kyselinou dusičnou oxiduje na dusičnan cínatý.
4Sn + 10HNO3 --› 4Sn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
c) Cín se při reakci s horkou koncentrovanou kyselinou sírovou oxiduje na síran cínatý.
Sn + 2H2SO4 --› SnSO4 + SO2 + 2H2O
d) Cín se při reakci s horkou koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou oxiduje na chlorid cínatý.
Sn + 2HCl --› SnCl2 + H2
3. a) Cín se při působení koncentrovaného roztoku alkalického hydroxidu oxiduje na hexahydroxocíničitan.
Sn + 2OH-1 + 4H2O --› [Sn(OH)6]-2 + 2H2
b) Cín se při působení koncentrovaného roztoku hydroxidu draselného oxiduje na hexahydroxocíničitan.
Sn + 2KOH + 4H2O --› K2[Sn(OH)6] + 2H2
  Sulfid cínatý a cíničitý
4. I a) Sulfid cínatý se rozpouští v polysulfidu na trithiocíničitan
SnS + Sx -2 --› SnS3-2 + (x-2)S
b) Sulfid cínatý se rozpouští v polysulfidu amonném na trithiocíničitan amonný
SnS2 + (NH4)2Sx --› (NH4)2SnS3 + (x-2)S
II a) Sulfid cíničitý se rozpouští v polysulfidu na trithiocíničitan
SnS2 + Sx -2 --› SnS3-2 + (x-1)S
b) Sulfid cíničitý se rozpouští v polysulfidu amonném na trithiocíničitan amonný
SnS2 + (NH4)2Sx --› (NH4)2SnS3 + (x-1)S
  Cínaté soli
5. a) Manganistan je redukován cínatou solí ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
2MnO4-1 + 5Sn+2 + 16H3O+1 --› 2Mn+2 + 5Sn+4 + 24H2O
b) Manganistan draselný je redukován síranem cínatým v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
2KMnO4 + 5SnSO4 + 8H2SO4 --› 2MnSO4 + 5Sn(SO4)2 + K2SO4 + 8H2O
c) Manganistan draselný je redukován síranem cínatým v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
12KMnO4 + 30SnSO4 + 32H3PO4 --› 4Mn3(PO4)2 + 15Sn(SO4)2 + 5Sn3(PO4)4 + 4K3PO4 + 48H2O

zdroj: http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/