Funkční deriváty karboxylových kyselin

Soli

kyselina octová + hydroxid sodný
CH3COOH + NaOH --> CH3COONa + H2O
kyselina šťavelová --> hydrogenšťavelan sodný
HOOC-COOH --> HOOC-COONa

Příprava

 1. karboxylová kyselina + hydroxid - neutralizace
  CH3COOH + NaOH --> CH3COONa + H2O
 2. karboxylová kyselina + uhličitan kovu
  CH3COOH + Na2CO3 --> CH3COONa + CO2 + H2O
 3. karboxylová kyselina + neušlechtilý kov - ušlechtilý by nevytlačil H
  CH3COOH + Zn --> (CH3COO)2Zn +H2
 4. sodné a draselné soli vyšších mastných kyselin = mýdla
  ->esterifikace vyšších mastných kyselin

 

Vlastnosti a význam

 1. dekarboxylace - odstranění CO2 - karboxylové  skupiny
  Na sůl obecné kyseliny + hydroxid - za tepla
  RCOONa
   ® R-H + Na2CO3
 2. vytěsnění kyselin z jejich solí silnější kyselinou
 3. hydrolýza solí

Vlastnosti a význam

 1. katalyzátory - octan sodný, draselný
 2. obklady - octan hlinitý
 3. konzervační činidla - benzoan sodný
 4. mýdla - alkalické soli vyších mastných kyselin

Halogenidy


        Příprava

 1. RCOOH + PCl3 ® COOCl + HCl + POx (HCl + POx ® POCl3 : trichlorid fosforylu)
 2. RCOOH + SOCl2 ® RCOCl + HCl + SO2
 3. sodné soli kyselin + trichlorid kys. fosforečné (fosforyltrichlorid)
  RCOONa + POCl3
  ® RCOCl + Na3PO4

 

       Vlastnosti

 1. ostrý, nepříjemný zápach
 2. kapaliny, vyjímečně pevné látky
 3. podstatně nižší bod varu než příslušné kyseliny
 4. velice reaktivní - použití jako acylační činidla
  acylace = zavádění acylskupiny do molekuly ---> prodloužení řetězce

 

Anhydridy


vznikají odštěpením vody z 2 karboxylových skupin

 

Vlastnosti

ostře páchnoucí kapaliny - kratší

 1. využití - acylační činidla
 2. reakce s vodou
 3. reakce s hydroxidem
 4. reakce s alkoholy a fenoly

Estery

       Příprava

 1. esterifikace
 2. urychlujeme odebíráním jednoho z produktů
 3. primární alkoholy tvoří estery snadněji než alkoholy sekundární

       Vlastnosti a význam

reesterifikace

příjemná vůně ---> parfémy a esence
nebsahuje vodíkové můstky --> nižší bv - rychlé vypařování

Amidy

       Příprava


vetšinou kapalné nebo pevné látky
obs. vodíkové můstky ---> vyšší bv
amidy s 2 alkyly na dusíku nemají vodíkové můstky - rozpadají se

Nitrily

Příprava

 

       Použití

výroba syntetických vláken
jedovaté kapaliny - výroba synt. vláken je jedovatá

hydrolýza nitrilů - snadná