Kobalt Co

Výskyt:

Historie:

Vlastnosti:

Použití:

Sloučeniny:

Nikl Ni

Výskyt:

Historie:

příprava:

Vlastnosti:

Použití:

Ražení mincí (již před naším letopočtem!!! 75%Cu + 25%Ni)

Slitiny:

sloučeniny:

Oxidy:

NiO                 bazický charakter – zelený prášek nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v kyselinách

Ni2O3, NiO2    slabě kyselý charakter

Hydroxidy:

Ni(OH)2          NiII + NaOH -àNi(OH)2 = zelená sraženina žíháním přecházející na oxid

Sulfidy:

NiS                  černý, příprava ze sulfidu amonného nikelnatou solí (rádi si doma napíší rovnici)