Návody pro laboratorní cvičení z chemie

Kliknutím na náhled se objeví plná velikost návodu * Click a picture to see a larger view.


                    Estery                      Kyselina mravenčí a octová        HCOOH            Kyselina octová    Esterifikace        Glycerol           

                  


                     Ethanol                    Chemické složení živých soustav                        Lipidy, tuky, oleje                Chelatometrie


Halogenderiváty, jodoform                Karboxylové kyseliny                Destilace, krystalizace, filtrace    Terpeny, silice    Alkalické kovy a kovy alk. zemin

 


            Bichromatometrie                Kationty                                    Sloučeniny křemíku a boru        Kyselina boritá    Halogenderiváty - ethylchlorid

 


Chloridy (Mohr)               Manganometrie                            Rozbor vody                                Kationty                                                Vodové barvy   

 

  


Kyselina boritá                 Ethanol

 


Použití zde uvedených návodů pro laboratorní cvičení z chemie je na vlastní nebezpečí. Provádějte výhradně pod odborným pedagogickým dozorem v laboratoři vybavené dle norem EU. Seznamte se s R a S větami každé použité chemikálie! V laboratoři nejezte, nepijte, neběhejte a neseďte na stolech. Nezapomeňte zvednout židličky!