Měďˇ Cu Cuprum

Výskyt:

Výroba:

Sirníková ruda Cu (nutno zbavit přimíšenin = obohatit rudu)

-àoxidace: CuO -à redukce C: Cu

výroba:                                              2Cu2S + 3O2 → 2Cu2O + 2SO2

                                                         Cu2S + 2Cu2O → 6Cu + SO2

výroba v laboratoři:                            Fe + CuSO4 Cu + FeSO4

pražení:

odstraní podíl S (-àSO2: 

  1. Cu2S + O2 -à Cu2O + SO2
  2. Cu2O + Cu2S à SO2 + Cu

 

tavení:

v šachtových pecích za přidání koksu:

CuO + FeS + C + SiO2 -à Cu2S + FeSiO3 + CO

 

Vlastnosti:

                                                         3Cu + 8HNO3 zřed. → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

                                                         Cu + 4HNO3 konc. → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

 

Použití:

 

 

 

 

·   ·   sloučeniny měďné

jodometrické stanovení Cu2+              2Cu2+ + 4I- → 2CuI + I2

                                                         2Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 + 2NaI

disproporcionace Cu2O                     Cu2O + H2SO4Cu + CuSO4 + H2O

 

·   ·   sloučeniny měďnaté

vznik Cu(OH)2                                  Cu2+ + 2OH- Cu(OH)2

tepelný rozklad Cu(OH)2                   Cu(OH)2CuO↓ + H2O

srážecí reakce                                    Cu2+ (aq) + 2OH- (aq) → Cu(OH)2

působení roztoku NH3                       Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2       modré zbarvení

rozklad dusičnanu měďnatého            2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

 

·   ·   rozpustné soli měďnaté

výroba modré skalice                         Cu + 2H2SO4 konc. → CuSO4 + SO2 + 2H2O

                                                         3Cu + 3H2SO4 + 2HNO3 + 11H2O → 3CuSO4 . 5H2O + 2NO

změna barvy modré skalice                CuSO4 . 5H2O modrý → CuSO4 bezbarvý (bílý)   - za vys.teploty

výroba CuCl2 . 2H2O                        CuO + 2HCl + H2O → CuCl2 . 2H2O

 

·   ·   nerozpustné soli měďnaté

vznik CuS                                          Cu2+ + H2S → CuS + 2H+

 

[Cu(H2O)4]2+ + 4NH3 → [Cu(NH3)4]2+ + 4H2O

světle modrý                              sytě modrý