Metabolismus - opakovací otázky

 1. Jaké jsou úkoly metabolismu?
 2. Jaké známe procesy metabolismu?
 3. Co jsou to děje katabolické?
 4. Co jsou to děje anabolické?
 5. Co jsou to prekurzory, jaký mají úkol při dějích v organismu?
 6. Co je to látkový metabolismus? Kde se projevuje?
 7. Jaké známe metabolické dráhy? Co to jsou metabolické dráhy?
 8. Jak se liší aeroby a anaeroby?
 9. Uveďte vzorce následujících látek: kyselina citrónová, kyselina glutarová, kyselina jantarová, kyselina fumarová, kyselina jablečná, kyselina oxalová.
 10. Ze vzorců kyselin v přechozí otázce odvoďte vzorce látek zúčastněných v Krebsově cyklu. Uveďte názvy těchto sloučenin.
 11. Uveďte racionální vzorec acetylkoanzymu A a sukcinylkoenzymu A.
 12. Co je to NAD+ a NADP+? Jaké funkce mají tyto sloučeniny v metabolismu?
 13. Jakou funkci má v metabolismu FAD? Co to je?
 14. Jaké ligázy jsou součástí citrátového cyklu? Jaké v něm mají funkce?
 15. Co je to dýchání z hlediska chemického?
 16. Jak probíhá aerobní respirace u savců? Slovy a rovnicí!
 17. Kteří tvorové a které rostliny využívají dýchací řetězec?
 18. Jaký je vztah Krebsova cyklu a dýchacího řetězce?
 19. Jak je v dýchacím řetězci zajištěn přísun kyslíku v organismu?
 20. Kdo probíhá dýchací řetězec? Použiješ-li cizí slovo, vysvětli prosím česky!
 21. Co to jsou cytochromy? Jakou mají funkci? Co je to hem?
 22. Jakou funkci má beta-oxidace mastných kyselin?
 23. Kde probíhá beta-oxidace mastných kyselin? Použiješ-li cizí slovo, vysvětli prosím česky!
 24. Uveď vzorec acylkoenzymu A, nenasysceného acylkoenzymu A a beta-hydroxyacylkoenzymu A!
 25. Jak dlouho probíhá beta-oxidace mastných kyselin?
 26. Jaký je vztah citrátového cyklu a beta-oxidace mastných kyselin?
 27. Uveďte sled reakcí v jedné z následujících metabolických drah: citrátový cyklus, dýchací řetězec (reakční schéma popisující nepřímé slučování vodíku a kyslíku prostřednictvím NADH, FAD a cytochromoxidázy), oxidace mastných kyselin, Calvinův cyklus.
 28. Co to jsou lipidy? Jaký probíhá jejich metabolismus? Popište slovy a rovnicemi.
 29. Co jsou to lipázy? Jakou mají funkci při odbourávání lipidů?
 30. Jaký je vztah metabolismu lipidů a citrátového cyklu?
 31. Co je to glykolýza? Jaká je její úhrnná rovnice?
 32. Popiš princip,  funkce a fáze fotosyntézy.
 33. Fotosyntetické pigmenty a světlosběrné antény: co to je, s čeho se to skládá, jak to funguje?
 34. Popiš princip a fáze proteosyntézy. Co je to kodon a antikodon?