název základ vzorce
z názvu
dopočítání počtu
kyslíků
výsledný vzorec
1. di
hydrogen
telluran
tetra
amonný
(NH4)4+IH2+ITe+VIO$-II 4.1+2+6+$.(-2) = 0 »»
»»»$=6
(NH4)6+IH2+ITe+VIO6-II
(NH4)4H2TeO6
2. hydrogen
xeničelan
tri
amonný
(NH4)3+IH+IXe+VIIIO$-II 3.1+1+8+$.(-2) = 0 »»
»»»$=6
(NH4)3+IH+IXe+VIIIO6-II
(NH4)3HXeO6
3. hydrogen
xeničelan
tri
vápenatý
Ca3+IIH+IXe+VIIIO$-II 3.2+1+8+$.(-2) # 0
Neexistuje celý počet kyslíků!!!
Z toho důvodu se použije
křížové pravidlo pro vzorec
Ca3+II(H+IXe+VIIIO$-II)?-Y
+II   -Y
   
3   ?
+II   -3
   
3   2

Ca3+II(H+IXe+VIIIO$-II)2-III
se určí počet kyslíků
1+8+$.(-2)=-3 »»»»$=6
Ca3+II(H+IXe+VIIIO6-II)2-III

Ca3(HXeO6)2
4. di
hydrogen
jodistan
tri
vápenatý
Ca3+IIH2+II+VIIO$-II 3.2+2.1+7+$.(-2) # 0
Neexistuje celý počet kyslíků!!!
Z toho důvodu se použije
křížové pravidlo pro vzorec
Ca3+II(H2+II+VIIO$-II)?-Y
+II   -Y
   
5   ?
+II   -5
   
5   2

Ca3+II(H2+II+VIIO$-II)2-III
vypočítá se počet kyslíků
2+7+$.(-2)= -3 »»»»$=6
Ca3+II(H2+II+VIIO6-II)2-III

Ca3(H2IO6)2
  název kation hydrogenanion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se)
vzorec výsledný vzorec
3. hexaoxo
di
hydrogen
telluran
amonný
NH4+1 H2TeO6-4
+I   -IV
   
4   1
(NH4)4+I(H2TeO6)-IV (NH4)4H2TeO6
4. hexaoxo
hydrogen
xeničelan
amonný
NH4+1 HXeO6-3
+I   -III
   
3   1
(NH4)3+I(HXeO6)-III (NH4)3HXeO6
9. hexaoxo
hydrogen
xeničelan
vápenatý
Ca+2 HXeO6-3
+II   -III
   
3   2
Ca3+II(HXeO6)2-III Ca3(HXeO6)2
10. hexaoxo
di
hydrogen
jodistan
vápenatý
Ca+2 H2IO6-3
+II   -III
   
3   2
Ca3+II(H2IO6)2-III Ca3(H2IO6)2

zdroj: http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/