název kation anion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se )
vzorec výsledný vzorec
1. hydroxid

vápenatý

Ca+2 (OH)-1
+II   -I
   
1   2
Ca+II(OH)2-I Ca(OH)2
2. peroxid

sodný

Na+1 (O2)-2
+I   -II
   
2   1
Na2+I(O2)-II Na2O2
3. fluorid

boritý

B+3 F-1
+III   -I
   
1   3
B+IIIF3-I BF3
4. fluorid

sírový

S+6 F-1
+VI   -I
   
1   6
S+VIF6-I SF6
5. fluorid

chloritý

Cl+3 F-1
+III   -I
   
1   3
Cl+IIIF3-I ClF3
6. fluorid

jodičný

I+5 F-1
+V   -I
   
1   5
I+VF5-I IF5
  nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home
7. fluorid

antimoničný

Sb+5 F-1
+V   -I
   
1   5
Sb+VF5-I SbF5
8. fluorid

xeničitý

Xe+4 F-1
+IV   -I
   
1   4
Xe+IVF4-I XeF4
9. nitrid

hlinitý

Al+3 N-3
+III   -III
   
1   1
Al+IIIN-III AlN
10. hyperoxid

draselný

K+1 (O2)-1
+I   -I
   
1   1
K+I(O2)-I KO2
11. azid

sodný

Na+1 (N3)-1
+I   -I
   
1   1
Na+I(N3)-I NaN3
12. karbid

hlinitý

Al+3 C-4
+III   -IV
   
4   3
Al4+IIIC3-IV Al4C3
13. nitrid

vápenatý

Ca+2 N-3
+II   -III
   
3   2
Ca3+IIN2-III Ca3N2

zdroj: http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/