název kation anion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se)
vzorec výsledný vzorec
1. dusitan

kobaltnatý

Co+2 NO2-1
+II   -I
   
1   2
Co+II(NO2)2-I Co(NO2)2
2. dusitan

barnatý

Ba+2 NO2-1
+II   -I
   
1   2
Ba+II(NO2)2-I Ba(NO2)2
3. dusitan

amonný

NH4+1 NO2-1
+I   -I
   
1   1
(NH4)+I(NO2)-I NH4NO2
4. dusičnan

kobaltnatý

Co+2 NO3-1
+II   -I
   
1   2
Co+II(NO3)2-I Co(NO3)2
5. dusičnan

barnatý

Ba+2 NO3-1
+II   -I
   
1   2
Ba+II(NO3)2-I Ba(NO3)2
6. dusičnan

amonný

NH4+1 NO3-1
+I   -I
   
1   1
(NH4)+I(NO3)-I NH4NO3
7. dusičnan

skanditý

Sc+3 NO3-1
+III   -I
   
1   3
Sc+III(NO3)3-I Sc(NO3)3
8. dusičnan

titaničitý

Ti+4 NO3-1
+IV   -I
   
1   4
Ti+IV(NO3)4-I Ti(NO3)4
9. chlornan

vápenatý

Ca+2 ClO-1
+II   -I
   
1   2
Ca+II(ClO)2-I Ca(ClO)2
10. chloritan

vápenatý

Ca+2 ClO2-1
+II   -I
   
1   2
Ca+II(ClO2)2-I Ca(ClO2)2
11. chlorečnan

vápenatý

Ca+2 ClO3-1
+II   -I
   
1   2
Ca+II(ClO3)2-I Ca(ClO3)2
12. chloristan

vápenatý

Ca+2 ClO4-1
+II   -I
   
1   2
Ca+II(ClO4)2-I Ca(ClO4)2
  kationty 1,kationty 2,anionty 3, nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home
13. arseničnan

lithný

(meta)

Li+1 AsO3-1
+I   -I
   
1   1
Li+I(AsO3)-I LiAsO3
14. fosforečnan

cesný

(meta)

Cs+1 PO3-1
+I   -I
   
1   1
Cs+I(PO3)-I CsPO3
15. siřičitan

hlinitý

Al+3 SO3-2
+III   -II
   
2   3
Al2+III(SO3)3-II Al2(SO3)3
16. siřičitan

vápenatý

Ca+2 SO3-2
+II   -II
   
1   1
Ca+II(SO3)-II CaSO3
17. síran

hlinitý

Al+3 SO4-2
+III   -II
   
2   3
Al2+III(SO4)3-II Al2(SO4)3
18. síran

vápenatý

Ca+2 SO4-2
+II   -II
   
1   1
Ca+II(SO4)-II CaSO4
19. síran

draselný

K+1 SO4-2
+I   -II
   
2   1
K2+I(SO4)-II K2SO4
20. wolframan

draselný

K+1 WO4-2
+I   -II
   
2   1
K2+I(WO4)-II K2WO4
21. křemičitan

sodný

Na+1 SiO3-2
+I   -II
   
2   1
Na2+I(SiO3)-II Na2SiO3
22. uhličitan

hlinitý

Al+3 CO3-2
+III   -II
   
2   3
Al2+III(CO3)3-II Al2(CO3)3
23. manganistan

draselný

K+1 MnO4-1
+I   -I
   
1   1
K+I(MnO4)-I KMnO4
24. molybdenan

amonný

NH4+1 MoO4-2
+I   -II
   
2   1
(NH4)2+I(MoO4)-II (NH4)2MoO4
25. železan

amonný

NH4+1 FeO4-2
+I   -II
   
2   1
(NH4)2+I(FeO4)-II (NH4)2FeO4

zdroj: http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/