Názvosloví thiosloučenin a sloučenin thionanů

XIII.C

 
  název kation anion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se)
vzorec výsledný vzorec
1. thio
síran
vápenatý
Ca+2 S2O3-2
+II   -II
   
1   1
Ca+II(S2O3)-II Ca(S2O3)
2. thio
síran
draselný
K+1 S2O3-2
+I   -II
   
2   1
K2+I(S2O3)-II K2(S2O3)
3. thio
uhličitan
barnatý
Ba+2 CSO2-2
+II   -II
   
1   1
Ba+II(CSO2)-II BaCSO2
4. trithio
uhličitan
amonný
NH4+1 CS3-2
+I   -II
   
2   1
(NH4)2+I(CS3)-II (NH4)2CS3
5. trithio
arsenitan
kobaltnatý
Co+2 AsS3-3
+II   -III
   
3   2
Co3+II(AsS3)2-III Co3(AsS3)2
6. tetrathio
arseničnan
barnatý
Ba+2 AsS4-3
+II   -III
   
3   2
Ba3+II(AsS4)2-III Ba3(AsS4)2
kationty 1,kationty 2, thioanionty 13, nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home
7. di
thionan
amonný
NH4+1 S2O6-2
+I   -II
   
2   1
(NH4)2+I(S2O6)-II (NH4)2(S2O6)
8. tri
thionan
draselný
K+1 S3O6-2
+I   -II
   
2   1
K2+I(S3O6)-II K2(S3O6)
9. tetra
thionan
cesný
Cs+1 S4O6-2
+I   -II
   
2   1
Cs2+I(S4O6)-II Cs2(S4O6)
10. penta
thionan
hlinitý
Al+3 S5O6-2
+III   -II
   
2   3
Al2+III(S5O6)3-II Al2(S5O6)3
11. hexa
thionan
vápenatý
Ca+2 S6O6-2
+II   -II
   
1   1
Ca+II(S6O6)-II CaS6O6
12. poly
thionan
hlinitý
Al+3 Sn+2O6-2
+III   -II
   
2   3
Al2+III(Sn+2O6)3-II Al2(Sn+2O6)3

zdroj: http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/