Redox rovnice - cvičení

zdroj: http://xantina.hyperlink.cz/

 

Redoxní reakce - rozdělení

    Redoxní reakce mužeme rozdělit podle počtu atomů, které během reakce mění svá oxidační čísla.

 

1. Atomy dvou prvků mění svá oxidační čísla

2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 3H2O
MnVII + 5e = MnII | 2
SIV - 2e = SVI      | 5

redukce : MnVII MnII
oxidace : SIV SVI
redukční činidlo : Na2SO3
oxidační činidlo : KMnO4

2. Atomy jednoho prvku mění své oxidační čislo

a) 3Cl2 + 6KOH = 5KCl + KClO3 + 3H2O

Cl20 + 2e = 2Cl-I   10 | 5
Cl20 - 10e = 2ClV    2 | 1

redukce : Cl20 2Cl-I
oxidace : Cl20 2ClV
redukční činidlo : část molekul Cl20
oxidační činidlo : část molekul Cl20


b) KBrO3 + 5KBr + 3H2SO4 = 3Br2 + 3K2SO4 + 3H2O
Br+V - 5e = Br0 | 1
Br-I + 1e = Br0  | 5

redukce : Br+V Br0
oxidace : Br-I Br0
redukční činidlo : KBr
oxidační činidlo : KBrO3

3. Atomy tří prvků mění svá oxidační čísla

10FeCl2 + 6KMnO4 + 24H2SO4 = 5Fe2(SO4)3 + 10Cl2 + 6MnSO4 + 3K2SO4 + 24H2O
FeII - 1e = FeIII
2Cl-I - 2e = Cl20
MnVII + 5e = MnII
Sečteme množství elektronů, které odevzdává molekula FeCl2, to jest 1 atom FeII a 2 atomy Cl-I, součet zapíšeme jako koeficient pro mangan. Vzhledem k tomu, že v pravé části rovnice nemůžeme zapsat pět atomů železa (měli bychom zapsat koef. 2,5, což se nepoužívá), oba koeficienty vynásobíme dvěma.
FeII - 1e = FeIII    \
                               5 x 2 = 10
2Cl-I - 2e = Cl20  /
MnVII + 5e = MnII - 3 x 2 = 6

redukce : MnVII MnII
oxidace : FeII FeIII,
2Cl-I Cl20
redukční činidlo : FeCl2
oxidační činidlo : KMnO4

 

1. 2KMnO4 + 5Zn + 8H2SO4 = 2MnSO4 + 5ZnSO4 + K2SO4 + 8H2O
 

redukce : MnVII + 5e = MnII | 2
oxidace : Zn0 - 2e = ZnII | 5
redukční činidlo : Zn
oxidační činidlo : KMnO4


2. 2KMnO4 + 3KNO2 + H2O = 2MnO2 + 3KNO3 + 2KOH
 

redukce : MnVII + 3e = Mn | 2
oxidace : NIII - 2e = NV | 3
redukční činidlo : KNO2
oxidační činidlo : KMnO4


3. 2KMnO4 + K2SO3 + 2KOH = 2K2MnO4 + K2SO4 + H2O
 

redukce : MnVII + 1e = MnVI | 2
oxidace : SIV - 2e =SVI | 1
redukční činidlo : K2SO3
oxidační činidlo : KMnO4


4. K2Cr2O7 + 6NaI + 7H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3I2 + K2SO4 + 3Na2SO4 + 7H2O
 

redukce : 2CrVI + 6e = 2CrIII | 2 | 1
oxidace : 2I-I - 2e = I20 | 6 | 3
redukční činidlo : NaI
oxidační činidlo : K2Cr2O7


5. 5PbO2 + 2Mn(NO3)2 + 6HNO3 = 5Pb(NO3)2 + 2HMnO4 + 2H2O
 

redukce : PbIV + 2e = PbII | 5
oxidace : MnII - 5e = MnVII | 2
redukční činidlo : Mn(NO3)2
oxidační činidlo : PbO2


6. 3Br2 + 6NaOH = 5NaBr + NaBrO3 + 3H2O
 

redukce : Br20 + 2e = 2Br -I | 5
oxidace : Br20 - 10e = 2BrV | 1
redukční činidlo : část molekul Br20
oxidační činidlo : část molekul Br20


7. H2SO4 + 3H2S = 4S + 4H2O
 

redukce : SVI + 6e = S0 | 1
oxidace : SII - 2e = S0 | 3
redukční činidlo : H2S
oxidační činidlo : H2SO4


8. 3As2S3 + 28HNO3 + 4H2O = 6H3AsO4 + 9H2SO4 + 28NO
 

redukce : NV + 3e = NII | 28
oxidace : 2AsIII - 4e = 2AsV
3S-II - 24e = 3SVI
| 3
redukční činidlo : As2S3
oxidační činidlo : HNO3


9. Au + HNO3 + 3HCl = AuCl3 + NO + 2H2O
 

redukce : NV + 3e = NII | 1
oxidace : Au0 - 3e = AuIII | 1
redukční činidlo : Au0
oxidační činidlo : HNO3


10. 5H2SO4 (konc.) + 2P = 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O
 

redukce : SVI + 2e = SIV | 5
oxidace : P0 - 5e = PV | 2
redukční činidlo : P0
oxidační činidlo : H2SO4


11. Fe2O3 + 3H2 (1100 oC) = 2Fe + 3H2O
 

redukce : 2FeIII + 6e = 2Fe0 | 1
oxidace : H20 - 2e = 2HI | 3
redukční činidlo : H2
oxidační činidlo : Fe2O3


12. 2HBr + H2SO4 (konc.; to) = Br2 + SO2 + 2H2O
 

redukce : SVI + 2e = SIV | 1
oxidace : 2Br -I - 2e = Br20 | 1
redukční činidlo : HBr
oxidační činidlo : H2SO4


13. 2CuCl2 + 4KI = 2CuI + I2 + 4KCl
 

redukce : CuII + 1e = CuI | 2
oxidace : 2I-I - 2e = I20 | 1
redukční činidlo : KI
oxidační činidlo : CuCl2


14. SiO2 + 2F2 = SiF4 + O2
 

redukce : F20 + 2e = 2F-I | 4 | 2
oxidace : 2O-II - 4e = O20 | 2 | 1
redukční činidlo : SiO2
oxidační činidlo : F2


15. H2SO4 + 4F2 = 2HF + SF6 + 2O2
 

redukce : F2 + 2e = 2F-I | 8 | 4  
oxidace : 4O-II - 8e = 2O20 | 2 | 1
redukční činidlo : H2SO4
oxidační činidlo : F2


16. KClO3 + 6HCl (to) = KCl + 3Cl2 + 3H2O
 

redukce : ClV + 6e = Cl-I | 2 | 1
oxidace : 2Cl-I - 2e = Cl20 | 6 | 3
redukční činidlo : HCl
oxidační činidlo : KClO3


17. K2Cr2O7 + 14HCl (to) = 2CrCl3 + 3Cl2 + 2KCl + 7H2O
 

redukce : 2CrVI + 6e = 2CrIII | 2 | 1
oxidace : 2Cl-I - 2e = Cl20 | 6 | 3
redukční činidlo : HCl
oxidační činidlo : K2Cr2O7


18. Na2SO3 + Cl2 + H2O = Na2SO4 + 2HCl
 

redukce : Cl20 + 2e = 2Cl-I | 2 | 1
oxidace : SIV - 2e = SVI | 2 | 1
redukční činidlo : Na2SO3
oxidační činidlo : Cl2


19. 2KClO3 + 3S (to) = 2KCl + 3SO2
 

redukce : ClV + 6e = Cl-I | 4 | 2
oxidace : S0 - 4e = SIV | 6 | 3
redukční činidlo : S
oxidační činidlo : KClO3


20. NH3 + 3O3 = HNO2 + 3O2 + H2O
 

redukce : O30 + 6e = 3O-II | 6 | 1
oxidace : N-III - 6e = NIII | 6 | 1
redukční činidlo : NH3
oxidační činidlo : O3


21. 6KI + 3O3 + 3H2O = 6KOH + 3I2 + 3O2 po vykrácení
2KI + O3 + H2O = 2KOH + I2 + O2
 

redukce : O30 + 6e = 3O-II | 2 | 1
oxidace : 2I-I - 2e = I20 | 6 | 3
redukční činidlo : KI
oxidační činidlo : O3


22. 2KMnO4 (200 oC) = K2MnO4 + MnO2 + O2
 

redukce : MnVII + 1e = MnVI
MnVII + 3e = MnIV
| 8 | 2
oxidace : 4O-II - 8e = 2O2O | 4 | 1
redukční činidlo : část molekul KMnO4
oxidační činidlo : část molekul KMnO4


23. 6KNO3 (to) = 6KNO2 + 3O2 po vykrácení
2KNO3 (to) = 2KNO2 + O2
 

redukce : NV + 2e = NIII | 12 | 6
oxidace : 6O-II - 12e = 3O2O | 2 | 1
redukční činidlo : část molekul KNO3
oxidační činidlo : část molekul KNO3


24. 2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2
 

redukce : 2HI + 2e = H20 | 3
oxidace : Al0 - 3e = AlIII | 2
redukční činidlo : Al
oxidační činidlo : H2O


25. CaH2 + 2H2O = Ca(OH)2 + H2
 

redukce : 2HI + 2e = H20 | 2 | 1
oxidace : 2H-I - 2e = H20 | 2 | 1
redukční činidlo : CaH2
oxidační činidlo : H2O


26. 2F2 + 2H2O = 4HF + O2
 

redukce : F20 + 2e = 2F-I | 2
oxidace : 2O-II - 4e = O20 | 1
redukční činidlo : H2O
oxidační činidlo : F2


27. 3S + 6KOH (to) = K2SO3 + 2K2S + 3H2O
 

redukce : S0 + 2e = S-II | 2
oxidace : S0 - 4e = SIV | 1
redukční činidlo : část atomů S
oxidační činidlo : část atomů S


28. 2FeCl3 + H2S = 2FeCl2 + S + 2HCl
 

redukce : FeIII + 1e = FeII | 2
oxidace : S-II - 2e = S0 | 1
redukční činidlo : H2S
oxidační činidlo : FeCl3


29. 2H2S + 4Ag + O2 = 2Ag2S + 2H2O
 

redukce : O20 + 4e = 2O-II | 1
oxidace : 2Ag0 - 2e = 2AgI | 2
redukční činidlo : Ag
oxidační činidlo : O2


30. 3CuS + 8HNO3 (konc.) = 3CuSO4 + 8NO + 4H2O
 

redukce : NV + 3e = NII | 8
oxidace : S-II - 8e = SVII | 3
redukční činidlo : CuS
oxidační činidlo : HNO3


31. SO2 + Br2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr
 

redukce : Br20 + 2e = 2Br-I | 1
oxidace : SIV - 2e = SVI | 1
redukční činidlo : SO2
oxidační činidlo : Br2


32. 4FeIIS2 + 11O2 (to) = 2Fe2O3 + 8SO2
 

redukce : O20 + 4e = 2O-II | 11
oxidace : FeII - 1e = FeIII
2S-I - 10e = 2SIV
| 4
redukční činidlo : FeS2
oxidační činidlo : O2


33. H2SO3 + Br2 + H2O = H2SO4 + 2HBr
 

redukce : Br20 + 2e = 2Br -I | 1
oxidace : SIV - 2e = SVI | 1
redukční činidlo : H2SO3
oxidační činidlo : Br2


34. 5SO3 + 2P = P2O5 + 5SO2
 

redukce : SVI + 2e = SIV | 5
oxidace : 2P0 - 10e = 2PV | 1
redukční činidlo : P
oxidační činidlo : SO3


35. 2Ag + 2H2SO4 (konc.; to) = Ag2SO4 + SO2 + 2H2O
 

redukce : SVI + 2e = SIV | 2 | 1
oxidace : 2Ag0 - 2e = 2AgI | 2 | 1
redukční činidlo : Ag
oxidační činidlo : H2SO4


36. 2Fe + 6H2SO4 (70 %; to) = Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
 

redukce : SVI + 2e = SIV | 6 | 3
oxidace : 2Fe0 - 6e = 2FeIII | 2 | 1
redukční činidlo : Fe
oxidační činidlo : H2SO4


37. Zn + 2H2SO4 (konc. 93 - 98 %) = ZnSO4 + SO2 + 2H2O
 

redukce : SVI + 2e = SIV | 2 | 1
oxidace : Zn0 - 2e = ZnII | 2 | 1
redukční činidlo : Zn
oxidační činidlo : H2SO4


38. 3Zn + 4H2SO4 (konc. 50 %) = 3ZnSO4 + S + 4H2O
 

redukce : SVI + 6e = S0 | 2 | 1
oxidace : Zn0 - 2e = Zn0 | 6 | 3
redukční činidlo : Zn
oxidační činidlo : H2SO4


39. 4Zn + 5H2SO4 (konc. 30 %) = 4ZnSO4 + H2S + 4H2O
 

redukce : SVI + 8e = S-II | 2 | 1
oxidace : Zn0 - 2e = ZnII | 8 | 4
redukční činidlo : Zn
oxidační činidlo : H2SO4


40. Zn + H2SO4 (zředěná: < 20 %) = ZnSO4 + H2
 

redukce : 2HI + 2e = H20 | 2 | 1
oxidace : Zn0 - 2e = ZnII | 2 | 1
redukční činidlo : Zn
oxidační činidlo : H2SO4


41. C + 2H2SO4 (konc.) = CO2 + 2SO2 + 2H2O
 

redukce : SVI + 2e = SIV | 4 | 2
oxidace : C0 - 4e = CIV | 2 | 1
redukční činidlo : C0
oxidační činidlo : H2SO4


42. 8HI + H2SO4 (konc.) = 4I2 + H2S + 4H2O
 

redukce : SVI + 8e = S-II | 2 | 1
oxidace : 2I-I - 2e = I20 | 8 | 4
redukční činidlo : HI
oxidační činidlo : H2SO4


43. H2O2 + KNO2 = KNO3 + H2O
 

redukce : 2O-I + 2e = 2O-II | 2 | 1
oxidace : NIII - 2e = NV 2O-I + 2e = 2O-II
redukční činidlo : KNO2
oxidační činidlo : H2O2


44. 5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5O2 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O
 

redukce : MnVII + 5e = MnII | 2
oxidace : 2O-I + 2e = O20 | 5
redukční činidlo : H2O2
oxidační činidlo : KMnO4


45. 2H2O2 (to) = O2 + 2H2O
 

redukce : 2O-I + 2e = 2O-II | 2 | 1
oxidace : 2O-I - 2e = O20 | 2 | 1
redukční činidlo : část molekul 2H2O2
oxidační činidlo : část molekul 2H2O2


46. 6Na2O2 + 6CO2 = 6Na2CO3 + 3O2 po vykrácení 2Na2O2 + 2CO2 = 2Na2CO3 + O2
 

redukce : 6O-I + 6e = 6O-II | 2 | 1
oxidace : 2O-I - 2e = O20 | 6 | 3
redukční činidlo : část molekul Na2O2
oxidační činidlo : část molekul Na2O2


47. Bi + 6HNO3 (konc.) = Bi(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 

redukce : NV + 1e = NIV | 3
oxidace : Bi0 - 3e = BiIII | 1
redukční činidlo : Bi
oxidační činidlo : HNO3


48. NH4NO2 (to) = N2 + 2H2O
 

redukce : 2NIII + 6e = N20 | 1
oxidace : 2N-III - 6e = N20 | 1
redukční činidlo : část molekul NH4NO2
oxidační činidlo : část molekul NH4NO2


49. 2(NH4)2Cr2O7 (to) = 2Cr2O3 + N2 + 8H2O
 

redukce : 2CrVI + 6e = 2CrIII | 1
oxidace : 2N-III - 6e = N20 | 1
redukční činidlo : část molekul (NH4)2Cr2O7
oxidační činidlo : část molekul (NH4)2Cr2O7


50. 3CuO + 2NH3 (to) = 3Cu + N2 + 3H2O
 

redukce : CuII + 2e = Cu0 | 6 | 3
oxidace : 2N-III - 6e = N20 | 2 | 1
redukční činidlo : NH3
oxidační činidlo : CuO