Zadání
Určete molární koncentraci 22% kyseliny sírové o hustotě 1,1548 g.ml-3

Ř e š e n í

1. Určíme hmotnost jednoho litru

1 litr..................................................1154,8 gramů

2. Určíme hmotnost určované látky v jednom litru

100%................................................1154,8 gramů

22%...................................................x gramů

x = 22.1154,8/100 = 254,056 gramů

3. Určíme počet molů, který se rovná molární koncentraci

(neboť se jedná o jeden litr)

98 gramů........................................................1mol H2SO4

254,056 gramů...............................................x molů H2SO4

x = 254,056.1/98 = 2,59 molů = 2,59 M roztok

 

Zadání

Určete molární koncentraci 14% hydroxidu sodného o hustotě 1,1530 g.ml-1

Ř e š e n í

1. Určíme hmotnost jednoho litru

1 litr..................................................1153 gramů

2. Určíme hmotnost určované látky v jednom litru

100%................................................1153 gramů

14%...................................................x gramů

x = 14.1153/100 = 161,42 gramů

3. Určíme počet molů, který se rovná molární koncentraci

(neboť se zde jedná o jeden litr)

40 gramů........................................................1mol NaOH

161,42 gramů...............................................x molů NaOH

x = 161,42.1/40 = 4,035 molů = 4,035 M roztok

 

Zadání
Určete molární koncentraci 84% kyseliny dusičné o hustotě 1,4655 g.ml-1

Ř e š e n í

1. Určíme hmotnost jednoho litru

1 litr..................................................1465,5 gramů

2. Určíme hmotnost určované látky v jednom litru

100%................................................1465,5 gramů

84%...................................................x gramů

x = 84.1465,5/100 = 1231,02 gramů

3. Určíme počet molů, který se rovná molární koncentraci

(neboť se jedná o jeden litr)

63 gramů........................................................1mol HNO3

1231,02 gramů...............................................x molů HNO3

x = 1231,02.1/63 = 2,59 molů = 19,54 M roztok

 

zdroj: http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/roztokvy/promolai/promol1b.htm

 

Roztoky - koncentrace

Definice

Koncentrace je množství rozpuštěné látky v určitém množství nebo objemu roztoku případně rozpouštědla.

Způsoby vyjádření

1) Procentní koncentrace

Ukazuje, kolik dílů rozpuštěné látky se nachází v 100 dílech roztoku.

Příklad 1.
5 % roztok NaCl znamená, že v 100 dílech (g, kg, t, ...,) roztoku je 5 dílů NaCl a 95 dílů vody.

Příklad 2.
Kolik g hydroxidu draselného a vody musíme vzít pro přípravu 250 g 15 % roztoku?

v 100 g roztoku je 15 g KOH

v 250 g roztoku je x g KOH

x = (250 . 15) : 100

x = 37,5

V 250 g roztoku se nachází 37,5 g KOH. Voda se vypočítá: 250 - 37,5 = 212,5.

Odpověď: V 250 g roztoku je 37,5 g KOH a 212,5 g (ml) H2O.Příklad 3.

Kolik g dusičnadu vápenatého a vody se nachází v 130 g 20 % roztoku?

100 g roztoku . . . 20 g Ca(NO3)2

130 g roztoku . . . x g Ca(NO3)2

x = (130 . 20) : 100

x = 26

130 - 26 = 104

Odpověď: v 130 g 20 % roztoku se nachází 26 g Ca(NO3)2 a 104 g (ml) vody.

2) Molarnost

Molarnost je množství molů (gram-molekul) rozpuštěné látky, které se nachází v jednom litru roztoku a označuje se písmenem "M".

Příklad 1.

Co znamená výraz 1 M roztok NaOH?

1 mol = 1 gram-molekula = molekulární hmotnost vyjádřená v g.

Molekulární hmotnost NaOH se rovná součtu hmotnosti všech atomů (údaje bereme z periodické tabulky prvků) :

23 + 16 + 1 = 40 u (uhlikových jednotek).

1mol NaOH = 40 g

Odpověď: V 1 l 1 M roztoku NaOH se nachází 1 mol (40 g) NaOH.Příklad 2.

Jak připravit 0,5 l půlmolárního roztoku chloridu sodného (0,5 M NaCl)?

Při přípravě 0,5 l 0,5 M NaCl rozpustíme v menším množství vody v kádince odvážené množství NaCl (58,44 g . 0,5 . 0,5 = 14,61 g), přelejeme do odměrné baňky s objemem 0,5 l, spláchneme několikrát zbytky látky z kádinky (přelejeme roztok kvantitativně, tj. bez strat) a potom odměrnou baňku doplníme destilovanou vodou po značku 0,5 l.

http://xantina.hyperlink.cz/