Železo Fe

Výskyt:

Historie:

Výroba Fe:

Vlastnosti:

Sloučeniny Fe:

FeSO4 . 7 H2O            = zelená skalice (odpad při výrobě Ti běloby, po hydrolýze kyselý roztok, ekologický problém: na 1 tunu TiO2 vznikají 4 tuny zelené skalice!!!)

M2FeO4           kuriozita Fevi

FeO                 černý prášek, za tepla rozkládá vodu! (doma navrhnout rovnici)

Fe(OH)2          vzniká působením alkalických hydroxidů na vodné roztoky solí FeII (doma navrhnout rovnici), bílá vločkovitá sraženina

Fe2O3              žíháním Fe(OH)3, červenohnědý prášek

Fe3O4              oxid železnato železitý FeO . Fe2O3  spinel

FeS2                pyrit, kyz železnatý (dříve výroba H2SO4)

Soli železnaté příprava obecně: Fe + kyselina

Fe(SCN)2          rhodanid železnatý -à rhodanoželeznatany: M4[Fe(SCN)6]

Fe(NO3)2         vzniká rozpouštěním Fe ve studené zředěné HNO3:

Fe + HNO3 -à Fe(NO3)2 + NH4NO3 + H2O (doma vyčíslit, mají to tak rádi)

FeCO3                        ocelek: za tepla-àFeO + CO2

K4[Fe(CN)6]   hexakyanoželeznatan draselný = žlutá krevní sůl

Příprava: dusíkaté organické látky (= krev, paznehty, kůže…) + Fe odpady + roztavená potaš (rádi si vzpomenou na vzorec, učili jsme se…)

--à taveninu vyloužit vodou

K3[Fe(CN)6]   hexakyanoželezitan draselný = červená krevní sůl, je méně stálá než K4[Fe(CN)6] -à je jedovatá (CN- skupina!!!!)

Fe(CO)5          pentakarbonyl železa: vzniká zahříváním jemně rozptýleného Fe s CO za podtlaku (rádi si vzpomenou proč snížený tlak)

Fe(NO)4             tetra nitrosyl železa: velmi reaktivní!

 

Reakce železa

Zdroj: http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/anorgrov/rovnice/fe.html

 

Železo se vyrábí redukcí oxidů železa uhlíkem
Fe3O4 + 2C --› 3Fe + 2CO2
2Fe2O3 + 3C --› 4Fe + 3CO2
4FeO(OH) + 3C --› 4Fe + 3CO2 + 2H2O

02.

a) Chemicky čisté železo se získává redukcí oxidů železa vodíkem.
Fe3O4 + 4H2 --› 3Fe + 4H2O
Fe2O3 + 3H2 --› 2Fe + 3H2O
2FeO(OH) + 3H2 --› 2Fe + 4H2O
b) Chemicky čisté železo se získává termickým rozkladem pentakarbonylu železa.
[Fe(CO)5] --› Fe + 5CO
c) Chemicky čisté železo se získává elektrolýzou síranu železnatého.
2FeSO4 + 2H2O --› 2Fe + 2H2SO4 + O2

03.

Železo na vlhkém vzduchu koroduje.
4Fe + 3O2 + 6H2O --› 4Fe(OH)3

 

Železnaté soli

04.

a) Manganistan je redukován železnatou solí ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
MnO4-1 + 5Fe+2 + 8H3O+1 --› Mn+2 + 5Fe+3 + 12H2O
b) Manganistan draselný je redukován síranem železnatým v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 --› 2MnSO4 + K2SO4 + 5Fe2(SO4)3 + 8H2O
c) Manganistan draselný je redukován síranem železnatým v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
3KMnO4 + 15FeSO4 + 8H3PO4 --› Mn3(PO4)2 + 5Fe2(SO4)3 + 5FePO4 + K3PO4 + 12H2O
f) Manganistan vápenatý je redukován síranem železnatým v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
3Ca(MnO4 )2 + 30FeSO4 + 16H3PO4 --› 2Mn3(PO4)2 + Ca3(PO4)2 + 10Fe2(SO4)3 + 10FePO4 + 24H2O

05.

a) Manganistan je redukován železnatou solí v neutrálním prostředí na hydrát oxidu manganičitého.
MnO4-1 + 3Fe+2 + (2+x)H2O --› MnO2.xH2O + 3Fe+3 + 4OH-1
b) Manganistan draselný je redukován síranem železnatým na hydrát oxidu manganičitého.
6KMnO4 + 18FeSO4 + (12+6x)H2O --› 6MnO2.xH2O + 3K2SO4 + 5Fe2(SO4)3 + 8Fe(OH)3

06.

Železnaté soli vznikají při rozpouštění železa v neoxidujícíxh kyselinách.
Fe + 2H3O+1 --› Fe+2 + 2H2O + H2

07.

a) Reakcí železnaté soli s kyanidem vzniká komplexní sloučenina.
Fe+2 + 6CN-1 --› [Fe(CN)6]-4
b) Reakcí síranu železnatého s kyanidem draselným vzniká komplexní sloučenina.
FeSO4 + 6KCN --› K4[Fe(CN)6] + K2SO4

 

Karbonyl železa

08.

Oxid uhelnatý reaguje se železem za vzniku pentakarbonylu železa.
5CO + Fe --› [Fe(CO)5]

 

Kyanokomplexy a kyanidy

09.

Varianta 1:
a) Žlutá krevní sůl reaguje s chloridem železitým na Berlínskou (Pruskou) modř
K4[Fe(CN)6] + FeCl3 --› KFeIII[FeII(CN)6] + 3KCl
b) Červená krevní sůl reaguje se síranem železnatým na Turnbullovu modř
K3[Fe(CN)6] + FeSO4 --› KFeII[FeIII(CN)6] + K2SO4

10.

Varianta 2:
a) Žlutá krevní sůl reaguje s chloridem železitým na Berlínskou (Pruskou) modř
3K4[Fe(CN)6] + 4FeCl3 --› Fe4[Fe(CN)6]3 + 12KCl
b) Červená krevní sůl reaguje se síranem železnatým na Turnbullovu modř
2K3[Fe(CN)6] + 3FeSO4 --› Fe3[Fe(CN)6]2 + 3K2SO4

11.

a) Manganistan je redukován hexakyanoželeznatanem ve vhodném prostředí na manganatou sůl.
MnO4-1 + 5[Fe(CN)6]-4 + 8H3O+1 --› Mn+2 + 5[Fe(CN)6]-3 + 12H2O
b) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
KMnO4 + 5K4[Fe(CN)6] + 4H2SO4 --› MnSO4 + 3K2SO4 + 5K3[Fe(CN)6] + 4H2O
c) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran manganatý.
2KMnO4 + 10Na4[Fe(CN)6] + 8H2SO4 --› 2MnSO4 + 10Na3[Fe(CN)6] + K2SO4 + 5Na2SO4 + 8H2O
d) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem draselným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
3KMnO4 + 15K4[Fe(CN)6] + 8H3PO4 --› Mn3(PO4)2 + 15K3[Fe(CN)6]2 + 6K3PO4 + 12H2O
e) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanemm sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
3KMnO4 + 15Na4[Fe(CN)6] + 8H3PO4 --› Mn3(PO4)2 + 15Na3[Fe(CN)6] + K3PO4 + 5Na3PO4 + 12H2O
f) Manganistan vápenatý je redukován hexakyanoželeznatanem sodným v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné na tetraoxofosforečnan manganatý.
3Ca(MnO4 )2 + 30Na4[Fe(CN)6] + 16H3PO4 --› 2Mn3(PO4)2 + Ca3(PO4)2 + 10Na3PO4 + 30Na3[Fe(CN)6] + 24H2O

12.

a) Manganistan je redukován hexakyanoželeznatanem v neutrálním prostředí na hydrát oxidu manganičitého.
MnO4-1 + 3[Fe(CN)6]-4 + (2+x)H2O --› MnO2.xH2O + 3[Fe(CN)6]-3 + 4OH-1
b) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem draselným na hydrát oxidu manganičitého.
KMnO4 + 3K4[Fe(CN)6] + (2+x)H2O --› MnO2.xH2O + 3K3[Fe(CN)6] + 4KOH
c) Manganistan draselný je redukován hexakyanoželeznatanem sodným na hydrát oxidu manganičitého.
KMnO4 + 3Na4[Fe(CN)6] + (2+x)H2O --› MnO2.xH2O + 3Na3[Fe(CN)6] + 3NaOH + KOH

13.

Žlutá krevní sůl uvolňuje reakcí s kyselinou sírovou kyanovodík
K4[Fe(CN)6] + 3H2SO4 --› 6HCN + 2K2SO4 + FeSO4

14.

a) Reakcí železnaté soli s kyanidem vzniká komplexní sloučenina.
Fe+2 + 6CN-1 --› [Fe(CN)6]-4
b) Reakcí síranu železnatého s kyanidem draselným vzniká komplexní sloučenina.
FeSO4 + 6KCN --› K4[Fe(CN)6] + K2SO4

 

Železany

15.

Železan draselný vzniká při tavení oxidu železitého dusičnanem a hydroxidem draselným..
Fe2O3 + 3KNO3 + 4KOH --› 2K2FeO4 + 3KNO2 + 2H2O

16.

a) Železany se redukují ve vodě na železitou sůl.
4FeO4-2 + 10H2O --› 4Fe+3 + 20OH-1 + 3O2
b) Železan draselný se redukuje ve vodě na hydroxid železitý železitou sůl.
4K2FeO4 + 10H2O --› 4Fe(OH)3 + 3O2 + 8KOH

17.

a) Železany se redukují v kyselém prostředí na železitou sůl.
4FeO4-2 + 20H3O+1 --› 4Fe+3 + 3O2 + 30H2O
b) Železan draselný se redukuje v kyselině chlrovodíkové na chlorid železitý.
4K2FeO4 + 20HCl --› 4FeCl3 + 3O2 + 8KCl + 10H2O
b) Železan draselný se redukuje v kyselině sírové na síran železitý.
4K2FeO4 + 10H2SO4 --› 2Fe2(SO4)3 + 3O2 + 4K2SO4 + 10H2O

 

Thiokynatany

 

V reakcích 18 až 20 jsou zapisovány reakce, kdy za a) reakcí železité soli s kyanatanem vznikají krvavě zbarvené rhodanokomlexy, které se za b) odbarví (rhodanoligandy se z komplexu uvolní) fluoridem nebo hydrogenfluoridem a za g) opět zabarví (obnoví se komplex) hlinitou solí.

18.
I.

a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na dirhodanoželezitou sůl
Fe+3 + 2SCN-1 --› [Fe(SCN)2]+1
b) Fluorid reaguje s dirhodanoželezitou solí na hexafluoroželezitan a rhodanid
6F-1 + [Fe(SCN)2]+1 --› [FeF6]-3 + 2SCN-1
g)Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a dirhodanoželezitou sůl
Al+3 + [FeF6]-3 + 2SCN-1 --› [AlF6]-3 + [Fe(SCN)2]+1
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem sodným na chlorid dirhodanodoželezitý a chlorid sodný
FeCl3 + 2NaSCN --› [Fe(SCN)2]Cl + 2NaCl
b) Fluorid amonný reaguje s chloridem dirhodanodoželezitým za vzniku hexafluoroželezitanu amonného, chloridu amonného a rhodanidu amonného
6NH4F + [Fe(SCN)2]Cl --› (NH4)3[FeF6] + NH4Cl + 2NH4SCN
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem amonným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného a síranů dirhodanoželezitého a amonného
1/2Al2(SO4)3 + (NH4)3[FeF6] + 2NH4SCN --› (NH4)3[AlF6] + 1/2[Fe(SCN)2]2SO4 + (NH4)2SO4

18.
II

a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na dirhodanoželezitou sůl
Fe+3 + 2SCN-1 --› [Fe(SCN)2]+1
b) Hydrogenfluorid reaguje neutrálním prostředí s dirhodanoželezitou solí na hexafluoroželezitan a rhodanid
3HF2-1 + [Fe(SCN)2]+1 + 3H2O --› [FeF6]-3 + 2SCN-1 + 3H3O+1
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a dirhodanoželezitou sůl
Al+3 + [FeF6]-3 + 2SCN-1 --› [AlF6]-3 + [Fe(SCN)2]+1
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem sodným na chlorid dirhodanodoželezitý a chlorid sodný
FeCl3 + 2NaSCN --› [Fe(SCN)2]Cl + 2NaCl
b) Hydrogenfluorid amonný reaguje s chloridem dirhodanodoželezitým za vzniku hexafluoroželezitanu amonného, kyseliny chlorovodíkové a kyseliny rhodanovodíkové
3NH4HF2 + [Fe(SCN)2]Cl --› (NH4)3[FeF6] + HCl + 2HSCN
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem amonným a kyselinou rhodanodovodíkovou za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, síranu dirhodanoželezitého a kyseliny sírové
1/2Al2(SO4)3 + (NH4)3[FeF6] + 2HSCN --› (NH4)3[AlF6] + 1/2[Fe(SCN)2]2SO4 + H2SO4

19.
I.

a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na tetrarhodanoželezitan
Fe+3 + 4SCN-1 --› [Fe(SCN)4]-1
b) Fluorid reaguje s tetrarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
6F-1 + [Fe(SCN)4]-1 --› [FeF6]-3 + 4SCN-1
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a tetrarhodanoželezitan
Al+3 + [FeF6]-3 + 4SCN-1 --› [AlF6]-3 + [Fe(SCN)4]-1
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na tetrarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
FeCl3 + 4KSCN --› K[Fe(SCN)4] + 3KCl
b) Fluorid amonný reaguje s tetrarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu amonného a rhodanidů amonného a draselného
6NH4F + K[Fe(SCN)4] --› (NH4)3[FeF6] + 3NH4SCN + KSCN
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem amonným a rhodanidy amonným a draselným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, tetrarhodanoželezitanu draselného a síranu amonného
1/2Al2(SO4)3 + (NH4)3[FeF6] + 3NH4SCN + KSCN --› (NH4)3[AlF6] + K[Fe(SCN)4] + 3/2(NH4)2SO4

19.
II

a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na tetrarhodanoželezitan
Fe+3 + 4SCN-1 --› [Fe(SCN)4]-1
b) Hydrogenfluorid reaguje neutrálním prostředí s tetrarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
3HF2-1 + [Fe(SCN)4]-1 + 3H2O --› [FeF6]-3 + 4SCN-1 + 3H3O+1
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a tetrarhodanoželezitan
Al+3 + [FeF6]-3 + 4SCN-1 --› [AlF6]-3 + [Fe(SCN)4]-1
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na tetrarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
FeCl3 + 4KSCN --› K[Fe(SCN)4] + 3KCl
b) Hydrongenfluorid amonný reaguje s tetrarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu amonného, rhodanidu draselného a kyseliny rhodanovodíkové
3NH4HF2 + K[Fe(SCN)4] --› (NH4)3[FeF6] + KSCN + 3HSCN
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem amonným, kyselinou rhodanodovodíkovou a rhodanidem draselným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, tetrarhodanoželezitanu draselného a kyseliny sírové
1/2Al2(SO4)3 + (NH4)3[FeF6] + 3HSCN + KSCN --› (NH4)3[AlF6] + K[Fe(SCN)4] + 3/2H2SO4

20.
I.

a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na hexarhodanoželezitan
Fe+3 + 6SCN-1 --› [Fe(SCN)6]-3
b) Fluorid reaguje s hexarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
6F-1 + [Fe(SCN)6]-3 --› [FeF6]-3 + 6SCN-1
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a hexarhodanoželezitan
Al+3 + [FeF6]-3 + 6SCN-1 --› [AlF6]-3 + [Fe(SCN)6]-3
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na hexarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
FeCl3 + 6KSCN --› K3[Fe(SCN)6] + 3KCl
b) Fluorid amonný reaguje s hexarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu draselného a rhodanidu amonného
6NH4F + K3[Fe(SCN)6] --› K3[FeF6] + 6NH4SCN
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem draselným a rhodanidem amonným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, hexarhodanoželezitanu draselného a síranu amonného
1/2Al2(SO4)3 + K3[FeF6] + 6NH4SCN --› (NH4)3[AlF6] + K3[Fe(SCN)6] + 3/2(NH4)2SO4

20.
II.

a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na hexarhodanoželezitan
Fe+3 + 6SCN-1 --› [Fe(SCN)6]-3
b) Hydrogenfluorid reaguje neutrálním prostředí s hexarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
3HF2-1 + [Fe(SCN)6]-3 + 3H2O --› [FeF6]-3 + 6SCN-1 + 3H3O+1
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a hexarhodanoželezitan
Al+3 + [FeF6]-3 + 6SCN-1 --› [AlF6]-3 + [Fe(SCN)6]-3
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na hexarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
FeCl3 + 6KSCN --› K3[Fe(SCN)6] + 3KCl
b) Hydrogenfluorid amonný reaguje s hexarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu draselného, rhodanidu amonného a kyseliny rhodanovodíkové
3NH4HF2 + K3[Fe(SCN)6] --› K3[FeF6] + 3NH4SCN + 3HSCN
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem draselným, kyselinou rhodanodovodíkovou a rhodanidem amonným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, hexarhodanoželezitanu draselného a kyseliny sírové
1/2Al2(SO4)3 + K3[FeF6] + 3NH4SCN + 3HSCN --› (NH4)3[AlF6] + K3[Fe(SCN)6] + 3/2H2SO4