Chemie

aktuálně:

Opakovací otázky chemie 2. ročník 4letého studia

Návody pro laboratorní cvičení z chemie I  Návody II  Návody III (komplexní sloučeniny) Polysacharidy

Přehled učiva pro střední školu


Obecná chemie

Vývoj chemie

Struktura hmoty

Chemické zákony

Periodická tabulka

Chemická vazba

Kvantová čísla


Anorganická chemie

Anorganická chemie - úvod

Cín

Dusík   

Kadmium (pdf)

Kobalt + Nikl

Kyslík   

Měď

Síra   

Stříbro (pdf)

Stříbro (pdf)

Uhlík   

Vodík a voda

Zinek (pdf)

Zlato (pdf)

Zlato (pdf)

Železo

Názvosloví:   Oxidy       Nitridy       Soli 1     Soli 2      Hydrogensoli     Hydrogensoli 2      Kyseliny     Komplexy     Peroxosloučeniny     Thiosloučeniny


Organická chemie

Základy uhlovodíků (přehled reakcí, folie)

Názvosloví organická chemie

Alkany a cykloalkany (pdf)

Alkeny a cykloalkeny (pdf)

Alkeny a cykloalkeny (pdf)

Alkeny folie

Areny (pdf)

Alkeny a cykloalkeny (pdf)

Areny folie

Halogenderiváty Halogenderiváty folie

Organokovové sloučeniny Organokovy folie

Nitrosloučeniny

Aminy

Alkoholy

Karboxylové kyseliny folie

Funkční deriváty karboxylových kyselin

Ropa Uhlí Zemní plyn folie

Polymery: Polyreakce folie

Heterocykly folie

Alkaloidy folie

!!!!!! Aldehydy, Karboxylové kyseliny, Deriváty karboxylových kyselin - opakovací otázky


Biochemie

Sacharidy Sacharidy folie

Bílkoviny (pdf)

Bílkoviny Bílkoviny folie

Aminokyseliny Aminokyseliny folie

Peptidy – peptidická vazba Peptidy folie

Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny folie

Metabolismus folie

Krebsův cyklus

Calvinův cyklus

Vitamíny (folie)

Enzymy folie

Základy biochemie (folie)

Fotosynteza folie

Proeteosynteza folie

Genetický kód folie

Hormony folie

Metabolické děje - opakovací otázky


Chemické výpočty

Výpočty - celkový přehled

Výpočty - roztoky

Výpočty z rovnic

Vyčíslování redox rovnic


Lety mimo

Jedy

Triviální názvy

Biotox

Zdroje

 

 


 


webovský počátadlo
TOPlist

podrobná statistika návštěv